NTM

Koulutuspäivien pitoa mm. seuraavissa tutkinnoissa:

 

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto

Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto

Talotekniikan erikoisammattitutkinto

Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto

Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto

Yrittäjän ammattitutkinto

Lähiesimiehen ammattitutkinto

Liiketoiminnan perustutkinto

 

OPE-arvioijana toimiminen näytön arviointitilaisuuksissa

 

 

Ledumile