Ehdittekö nähdä, onko toiminnassanne yllättäviä susia? Haluatteko vinkkejä niiden havaitsemiseen & selättämiseen?

Sujuvat prosessit … leanit ladut … ihanat rutiinit … Riittäähän teillä aikaa tehdä asioita, mistä on hyötyä … ja iloa.

Mikään ei muutu, jos mikään ei muutu. Mietitäänkö yhdessä, minkä kannattaisi toimia sujuvammin?

Innostavaa opiskelua myös Zoomitse!

Asiantuntevaa aikuiskoulutusta Kilpailukykyä uusilta laduilta

Yrityksille

Mistä on yrityksen tuottavuus tehty...

Se on sujuvasta

- prosessinhallinnasta

- projektinhallinnasta

- toimitusketjujen hallinnasta

- verkostojen hallinnasta

- neuvottelutaidoista

- yhdessä toimimisesta

- jatkuvasta oppimisesta

...niistä on yrityksen tuottavuus tehty.

 

Lue lisää

Avoin koulutustarjonta

Ledumile tekee yhteistyötä eri koulutuksen järjestäjien kanssa.

Hienoista teorioista on hyötyä vasta silloin, kun ne arkipäiväistyy toimintaan.

Isossakin ryhmässä yksilön oivallukset, yhteiset keskustelut ja uusien näkökantojen löytäminen ovat mahdollisia ja tärkeitä.

Toimitusketju on juuri niin vahva, kuin sen heikoin lenkki on; tavoitteena toimiva ketju.

Lean Management ja hukan vähentäminen voivat olla  arjessa käsin kosketeltavia.

Teemme töitä ihan tosissamme ja tosi iloissamme.

Lue lisää

NTM

Suomen laajasta tutkintomaailmasta koulutuskokemusta mm. seuraavissa erikoisammattitutkinnoissa ja ammattitutkinnoissa:

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto JYET (JET, YJEAT)

KEAT

TEAT

YNEAT, YAT

LAT

OPE-arvioijana toimiminen

 

Lue lisää

Ledumile